Tag Archive | Xác suất thống kê

[Đề thi] Xác suất thống kê MAT1101 – thầy Lê Phê Đô

Đề thi giữa kỳ môn Xác suất thống kê học kì 1 năm học 2012-2013: Xac xuat thong ke MAT1101 – giua ky 1 2012-2013 – Le Phe Do

Đề thi cuối kỳ môn Xác suất thống kê học kì 1 năm học 2012-2013: Xac xuat thong ke MAT1101 – cuoi ky 1 2012-2013 – Le Phe Do

Advertisements