Tag Archive | Cơ sở dữ liệu

[Đề thi] Cơ sở dữ liệu INT 2207 – thầy Vũ Bá Duy

Đề thi cuối kỳ môn cơ sở dữ liệu học kì 1 năm học 2012-2013: Co so du lieu INT 2207 – cuoi ky 1 2012-2013 – Vu Ba Duy

Đề thi giữa kỳ môn cơ sở dữ liệu học kì 1 năm học 2012-2013:Co so du lieu INT 2207 – giua ky 1 2012-2013 – Vu Ba Duy

Đề thi cuối kỳ môn cơ sở dữ liệu học kì 1 năm học 2011-2012: Co so du lieu INT 2207 – cuoi ky 1 2011-2012 – Vu Ba Duy

Advertisements