[Đề thi] Kiến trúc máy tính INT2205 – thầy Bùi Quang Hưng

—> Kien truc may tinh INT2205 – cuoi ky 1 2012-2013 – Bui Quang Hung

Advertisements

[Đề thi] Xác suất thống kê MAT1101 – thầy Lê Phê Đô

Đề thi giữa kỳ môn Xác suất thống kê học kì 1 năm học 2012-2013: Xac xuat thong ke MAT1101 – giua ky 1 2012-2013 – Le Phe Do

Đề thi cuối kỳ môn Xác suất thống kê học kì 1 năm học 2012-2013: Xac xuat thong ke MAT1101 – cuoi ky 1 2012-2013 – Le Phe Do

[Đề thi] Tối ưu hóa MAT1100 – thầy Phạm Trọng Quát

—> Toi uu hoa MAT1100 – cuoi ky 1 2012-2013 – Pham Trong Quat

P/s: Tìm trên mạng mới biết thầy Quát nguyên là Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội @.@.. Thầy dạy cũng dễ hiểu, nhẹ nhàng. +1

[Đề thi] Cơ sở dữ liệu INT 2207 – thầy Vũ Bá Duy

Đề thi cuối kỳ môn cơ sở dữ liệu học kì 1 năm học 2012-2013: Co so du lieu INT 2207 – cuoi ky 1 2012-2013 – Vu Ba Duy

Đề thi giữa kỳ môn cơ sở dữ liệu học kì 1 năm học 2012-2013:Co so du lieu INT 2207 – giua ky 1 2012-2013 – Vu Ba Duy

Đề thi cuối kỳ môn cơ sở dữ liệu học kì 1 năm học 2011-2012: Co so du lieu INT 2207 – cuoi ky 1 2011-2012 – Vu Ba Duy